Ποιοι είμαστε

Το τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας του Νοσοκομείου Παίδων «η Αγία Σοφία», είναι Κέντρο Ανοσολογικών Νοσημάτων παίδων και λειτουργεί ως Κέντρο Αναφοράς για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες. Εξυπηρετεί παιδιά με Ανοσοανεπάρκειες, Λεμφοϋπερπλασίες, Αυτοάνοσα ή Αλλεργικά Νοσήματα καλύπτοντας τον ανοσολογικό τους έλεγχο και έχει την ιατρική ευθύνη παιδιών και εφήβων με ΠΑΑ από όλη την Ελλάδα. Οι παιδίατροι καθώς και ιατροί άλλων ειδικοτήτων απευθύνονται και συνεργάζονται με το τμήμα μας για εξειδικευμένες ανοσολογικές περιπτώσεις και ιδιαιτέρως με ΠΑΑ, εμείς δε με διεθνή κέντρα. Το τμήμα στελεχώνεται από παιδιάτρους, βιοπαθολόγους, βιολόγους, βιοχημικό, τεχνολόγους και νοσηλεύτριες. Τόσο οι ιατροί όσο και οι βιολόγοι έχουν εκπονήσει διδακτορικές διατριβές και είναι άριστα εκπαιδευμένοι στην Ανοσολογία. Η πλειοψηφία των επιστημόνων έχει μετεκπαιδευθεί σε διεθνή κέντρα και το τμήμα έχει Πιστοποίηση Καλής Λειτουργίας για την πλειοψηφία των ελεγχόμενων στο εργαστήριο ανοσολογικών παραμέτρων.

Μέσω της ιστοσελίδας πιστεύουμε θα ότι θα είναι δυνατή η διάδοση των σύγχρονων γνώσεων για την Παιδιατρική Ανοσολογία εστιάζοντας στις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες και η ευαισθητοποίηση των ιατρών στην έγκαιρη διάγνωση του νοσήματος και έναρξη της καταλληλότερης και αποτελεσματικής θεραπείας.

Στην καλύτερη γνώση της κατάστασης στον τομέα αυτό στη χώρα μας, θα συμβάλλει καθοριστικά η δική σας συμμετοχή με την καταγραφή των ασθενών σας.

Μαρία Γ. Κανάριου
Διευθύντρια του Τμήματος