Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες με συνδρομικά χαρακτηριστικά

  • Σύνδρομο WAS
  • Ελλείμματα στην επιδιόρθωση του DNA (DNA repair defects)
  • Di George σύνδρομο
  • Υπέρ ΙgE Σύνδρομα
  • Χρόνια βλεννοδερματική καντιντίαση