Ανεπάρκειες παραγόντων του συμπληρώματος

 • C1q ανεπάρκεια
 • C1r ανεπάρκεια
 • C1s ανεπάρκεια
 • C2 ανεπάρκεια
 • C3 ανεπάρκεια
 • C4 ανεπάρκεια
 • C5 ανεπάρκεια
 • C6 ανεπάρκεια
 • C7 ανεπάρκεια
 • C8 ανεπάρκεια
 • C9 ανεπάρκεια
 • C1 εστεράση ανεπάρκεια
 • Ανεπάρκεια Παράγοντας Ι
 • Ανεπάρκεια Παράγοντας D
 • Ανεπάρκεια Παράγοντας Η
 • Ανεπάρκεια προπερδίνης
 • Ανεπάρκεια του υποδοχέα του C3