06/10/2009: Αύξηση του ποσοστού εισακτέων από 3% σε 5% για άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις - Ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι στο ΦΕΚ 156-Α/04.09.09 δημοσιεύθηκε ο Ν.3794/09, το άρθρο 35 του οποίου ρυθμίζει θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις παθήσεις μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.ypepth.gr/exams όπου αναφέρονται αναλυτικά όλες οι παθήσεις που έχουν περιληφθεί στη σχετική ρύθμιση.