29/12/2012: Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Συλλόγου Η ΑΡΜΟΝΙΑ