Ανθρώπινο Δυναμικό

Συντονίστρια Διευθύντρια

Μαρία Γ. Κανάριου, Παιδίατρος

(τηλ. +30-213-2013-766)

Διευθύντριες

Νίκη Κωνσταντινίδου, Βιοπαθολόγος

(τηλ. +30-213-2013-764)

Διευθυντής

Μανώλης Λιάτσης, Παιδίατρος

(τηλ. +30-213-2013-762 & 765)

Επιμελήτριες

Μαριάννα Τζανουδάκη, Βιοπαθολόγος

(τηλ. +30-213-2013-762)

Σοφία Τάντου, Παιδίατρος

(τηλ. +30-213-2013-762 & 765)

Χημικός

Κλεοπάτρα Σπανού

(τηλ. +30-210-7467764 & 765)

Βιολόγος

Ευαγγελία Πασχάλη

(τηλ. +30-213-2013-762 & 765)

Παρασκευάστριες/

Κωνσταντίνα Λιάκου

(τηλ. +30-213-2013-762 & 765)

Τεχνολόγοι

Αναστασία Λημιώτη

(τηλ. +30-213-2013-762)

Σταυρούλα Μπατσικούρα

(τηλ. +30-213-2013-762 & 764)

Κατερίνα Μπουργκή

(τηλ. +30-213-2013-762 & 764)

Βιργινία Πολάκη

(τηλ. +30-213-2013-762)

Νοσηλεύτριες

Ευαγγελία Ζαϊμάκη

(τηλ. +30-213-2013-762,763 & 178,115)

Γιώτα Γιαννακοπούλου

(τηλ. +30-213-2013-762,763 & 178,115)


 Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας

 Προσφερόμενο έργο του τμήματος

 Παραπομπή ασθενούς στο Τμήμα