Προσφερόμενο έργο του τμήματος

Το κλινικοεργαστηριακό έργο του τμήματος συμπεριλαμβάνει τον ανοσολογικό έλεγχο παιδιών με νοσήματα ανοσοπαθογενετικού υποστρώματος (ανοσοανεπάρκειες, αυτοάνοσα και αλλεργικά νοσήματα, λεμφοϋπερπλασίες) και την παρακολούθηση μεγάλου ποσοστού τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευθύνη υπάρχει για τα παιδιά με πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια (ΠΑΑ).

Επιπλέον, πραγματοποιείται HLA ορολογική και γονιδιακή τυποποίηση για το συσχετισμό νοσημάτων και τη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Ελέγχεται η HLA συμβατότητα ασθενών και συγγενών για την αναζήτηση και επιλογή του κατάλληλου δότη κυττάρων. Επίσης, λειτουργεί ως Κέντρο Δότη για την υποδοχή και HLA τυποποίηση εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Αναλυτικότερα

Κλινικό έργο

Ιατρεία Παιδιατρικής Ανοσολογίας για παιδιά που εμφανίζουν συχνές ή ασυνήθιστες λοιμώξεις, ιδιαιτερότητες προβολής αλλεργικών ή αυτοανόσου χαρακτήρα νοσημάτων. Οι ιατροί του τμήματος συνεργάζονται με τους θεράποντες ιατρούς των μικρών ασθενών που νοσηλεύονται στις Παιδιατρικές Κλινικές του Νοσοκομείου και συμβάλλουν στην επιλογή του εξειδικεμένου ελέγχου, στην αντιμετώπιση και θεραπεία παιδιών με νοσήματα που έχουν ανοσοπαθογενετικό χαρακτήρα.

Εργαστηριακό έργο

 • Βασικός και ειδικός ανοσολογικός έλεγχος με προσδιορισμό:

  • Ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM), Υποτάξεων IgG
  • Έλεγχος ειδικής αντισωματικής απάντησης
  • Ολικής IgE και ειδικών IgE έναντι άερο και τροφικών αλλεργιογόνων
  • Αυτοαντισωμάτων, οργανοειδικών και μη
  • Κλασμάτων συμπληρώματος και ολικού συμπληρώματος
  • Κυτταροκινών με μεθόδους υψηλής ευαισθησίας
  • Μορίων προσκόλλησης με μεθόδους υψηλής ευαισθησίας
  • Προσδιορισμός Τ, Β, ΝΚ λεμφοκυτταρικών πληθυσμών στο περιφερικό αίμα
  • Έλεγχος λειτουργικότητας πολυμορφοπυρήνων,
  • Έλεγχος λεμφοκυττάρων (Οξειδωτική ικανότητα, Φαγοκυττάρωση, Χημειοταξία)
  • Ορολογική HLA τυποποίηση

 • Εξειδικευμένος ανοσολογικός έλεγχος :

  • Στάδιο διαφοροποίησης αρχέγονων αιμοποιητικών πληθυσμών
  • Προσδιορισμός των CD34 κυττάρων σε δείγματα κυτταραφαίρεσης περιφερικού αίματος καθώς και μυελού οστών
  • Γονιδιακή HLA τυποποίηση όλων των HLA αλληλίων
  • Ανίχνευση πρωτεϊνών/δεικτών ενεργοποίησησς ανοσοϊκανών κυττάρων
  • Καλλιέργειες λεμφοκυττάρων
Το παραπεμπτικό περιέχει αναλυτικά όλες τις εξετάσεις που παραγματοποιεί το Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας του Νοσοκομείου Παίδων «η Αγία Σοφία». Το παραπεμπτικό πρέπει να αποστέλλεται συμπληρωμένο από τον παραπέμποντα ιατρό μαζί με τα σχετικά δείγματα προς εξέταση στη Γραμμαρεία του Τμήματος Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας.
 
 • ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ
  • Γονιδιακός έλεγχος για ΧΚΝ
  • Γονιδιακός έλεγχος στο Χ φυλοσύνδετο Hyper-IgM (Χ-HIGM) Σύνδρομο
  • Γονιδιακός έλεγχος για τα περιοδικά εμπύρετα σύνδρομα
  • CAPS (CINCA, MWS, FCAS)
  • Γονιδιακός έλεγχος για Hyper-IgD Σύνδρομο
   ...περισσότερα

 

 • Ο έλεγχος είναι χρήσιμος γιά τη διάγνωση ανοσολογικών νοσημάτων και οδηγεί στην :

  • Ταυτοποίηση των πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών
  • Παρακολουθηση δευτεροπαθών ανοσοανεπαρκειών
  • Επιλογή κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής, ιδιαιτέρως ανοσοπαρέμβασης και παρακολούθησης της ανταπόκρισης σε αυτή
  • Ανοσολογική κατάταξη της Οξείας Λευχαιμίας
  • Επιλογή κατάλληλων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε περιπτώσεις αυτόλογης ή ετερόλογης μεταμόσχευσης μυελού των οστών

Για τον ανοσολογικό έλεγχο των παιδιών που παρακολουθούνται και παραπέμπονται στο Τμήμα μας, παρακαλούμε να συμπληρώνεται το Ιατρικό Σημείωμα με τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα ασθενούς:

Ημερομηνία γεννήσεως:

Διεύθυνση: Τηλ.:
Ημερομηνία αποστολής:
Είδος δείγματος:


Οικογενειακό ιστορικό


Ηλικία παρουσίασης έναρξης συμπτωμάτων


Κλινική προβολή/Σύντομο ιστορικόΌνομα υπεύθυνου ιατρού:

Τμήμα/Νοσοκομείο:

Τηλ.επικοινωνίας:

Fax:

e-mail:

και για ανοσολογική συζήτηση των περιστατικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με:

 • τη Μαρία Κανάριου (Συντονίστρια Διευθύντρια)
 • το Μανώλη Λιάτση (Διευθυντή)

Εκπαιδευτικό έργο
 • Bιβλιογραφική ενημέρωση και συζήτηση περιστατικών κάθε Τετάρτη 1-2 μμ.

 • Εξειδίκευση Παιδιάτρων στην Κλινική Ανοσολογία

 • Εκπαίδευση στην Ανοσολογία των ειδικευόμενων ιατρών σε Βιοπαθολογία, Αλλεργιολογία, Ρευματολογία

 • Μαθήματα Ανοσολογίας στους ειδικευόμενους Παιδιάτρους στην Α΄Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Μαθήματα στους εκτοετείς φοιτητές της Ιατρικής

 • Πρακτική εκπαίδευση στην Ανοσολογία σπουδαστών των ΤΕΙ
Επιστημονικές δραστηριότητες
 • Καταγραφή των Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 1995-σήμερα Συμμετοχή στην ταυτοποίηση των ΠΑΑ με τον έλεγχο των γονιδιακών μεταλλάξεων στα συγκεκριμένα νοσήματα

 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “EURO-PID” «The European Initiative for Primary Immunodeficiencies, Επιστημονικός Υπεύθυνος E. Smith - Karolinska Institute, Sweden 2001-«.

 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δικτύου πληροφόρησης για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες», «Developing the ID-diagnostics Data Server”, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μ. Vihinen, University of Tampere, Filland, 2001-.

 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα της European Federation for Immunogenetics (EFI) για τον έλεγχο ποιότητος των εξετάσεων γονιδιακής τυποποίησης HLA.

 • Ανοσογενετική διερεύνηση χρονίων νοσημάτων μέσω συστήματος HLA

 • Διερεύνηση πολυμορφισμών MHC και μη-MHC γονιδίων που ενδιαφέρουν τις μεταμοσχεύσεις προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων και διάφορα νοσήματα π, χ. ελασσόνων αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας , γονιδίων KIR και κυτταροκινών

 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα στα Διεθνή Workshop Ιστοσυμβατότητος.

 • Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών

 • Σημαντικό έργο μας ήταν τον Οκτώβριο του 1998 στη Ρόδο, του VIII Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τις ανοσοανεπάρκειες (European Society for Immunodeficiencies – ESID) , της συνάντησης της Διεθνούς Οργάνωσης Ασθενών για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (International Patient Organisation of Primary Immunodeficiencies, IPOPI) και της Διεθνούς Ομάδας Νοσηλευτριών για τις Ανοσοανεπάρκειες (International Nursing Group for Immunodeficiencies, INGID) Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ήταν η κα Κανάριου Μαρία . 

 • Ενεργός, σταθερή και συνεχής συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανοσοανεπαρκειών (http://www.esid.org/

 • Εκπαίδευση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού με σκοπό την εκπαίδευση και υποστήριξη των παιδιών με ανοσοανεπάρκειες και των οικογενειών τους, στα πλαίσια του προγράμματος “HORIZON” της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 1994-1995. 

 • Ενημερωτικό έντυπο για τη βοήθεια των παιδιών με ανοσοανεπάρκεια με τίτλο «Το αμυντικό μας σύστημα», 1995. 

 • Συμμετοχή στη γενικότερη προσπάθεια που γίνεται στη χώρα μας σε συντονισμό με τον ΕΟΜ για ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εθελοντική προσφορά μυελού των οστών για την κάλυψη των ασθενών που έχουν ανάγκη μεταμόσχευσης .

 • Διοργάνωση Ημερίδων σε θέματα Παιδιατρικής Ανοσολογίας με πρόσφατη εκείνη της 28ης Απριλίου 2007, με θέμα «55 χρόνια Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες - Εμπειρία, Εξελίξεις, Προοπτικές στο Εργαστήριο και την Κλινική Πράξη» και συμμετοχή με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Ανοσολογίας με προσκεκλημένων διακεκριμένων ξένων ομιλητών από διεθνή κέντρα.

 Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Παραπομπή ασθενούς στο Τμήμα