Παραπομπή ασθενούς στο Τμήμα

Παράκληση

Για την παραπομπή παιδιών στο Τμήμα προς Ανοσολογική εκτίμηση και έλεγχο είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Ιατρικού Σημειώματος και του Παραπεμπτικού που επισυνάπτονται και η αποστολή τους στο 213-2013293 (Fax).

  • Για το ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ κάντε κλικ εδώ
  • Για το ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ του τμήματος κάντε κλικ εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ στις εξετάσεις για τις οποίες απαιτείται προσυνεννόηση.

Για περαιτέρω Παιδιατρική Ανοσολογική συζήτηση των περιστατικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με: