Νοσήματα ανοσιακής δυσρυθμίας/δυσλειτουργίας

  • Ανοσοανεπάρκεια με υποχρωματισμό δέρματος
  • Οικογενής αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση
  • Φυλοσύνδετο λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο
  • Σύνδρομα με αυτοανοσία