Διοικητικό Συμβούλιο

Χρήστος Μανωλακάκης
Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοφορίδης
Αντιπρόεδρος

Χριστοθέα Μπουλαλά
Γενικός Γραμματέας

Δήμητρα Κολοτούρου
Ταμίας

Χρήστος Παπαδόπουλος
Μέλος

Ιωάννα Γερασιμίδου
Αναπλ. Μέλος

Ειρήνη Πιττακή
Αναπλ. Μέλος