Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας

(Τηλ. +30-213-2013-762, Fax. +30-213-2013293, e-mail: anosia@paidon-agiasofia.gr, m.kanariou@paidon-agiasofia.gr)

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 1985 ως συνέχεια του Ανοσολογικού Εργαστηρίου της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι το μοναδικό Παιδιατρικό Ανοσολογικό Tμήμα. Το 2007 αναγνωρίστηκε ως Ειδικό Κέντρο και το 2008 ως Κέντρο Αναφοράς Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών-Παιδιατρικής Ανοσολογίας. Έχει μακρόχρονη συνεργασία με αντίστοιχα διεθνή Κέντρα. Ο Τομέας της Ιστοσυμβατότητος έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Immunogenetics (EFI).

Στελεχώνεται από τρεις Παιδιάτρους, τρεις Βιοπαθολόγους, Χημικό, Βιολόγο, δύο Νοσηλεύτριες και έξι Τεχνολόγους. Διευθύντρια είναι η Μαρία Γ. Κανάριου.

Το κλινικοεργαστηριακό έργο του συμπεριλαμβάνει τον ανοσολογικό έλεγχο ασθενών με νοσήματα ανοσοπαθογενετικού υποστρώματος και HLA τυποποίηση δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων / μυελού των οστών.

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Προσφερόμενο έργο του τμήματος

 Παραπομπή ασθενούς στο Τμήμα