07/07/2006: Εκπαιδευτική Εκδήλωση

Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ/PID)

Νεότερα στη θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη

(Ενδοφλέβια / IVIG, Υποδόρια / SCIG – κατ’ οίκον θεραπεία)

 περισσότερα