Ποιοι είμαστε

Σας καλωσορίζω στον διαδικτυακό τόπο www.paed-anosia.gr για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες και την Παιδιατρική Ανοσολογία. 

Σκοπός είναι η συμβολή στη διάδοση των σύγχρονων γνώσεων για την Ανοσολογία (Κλινικοεργαστηριακή) εστιάζοντας στις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες και η ευαισθητοποίηση των ιατρών στην έγκαιρη διάγνωση και έναρξη της καταλληλότερης, αποτελεσματικής και προσωποποιημένης για τον ασθενή θεραπείας με στόχο την καλή ποιότητα ζωής των εχόντων διαταραχή στο Ανοσιακό τους Σύστημα! 

Η ιστοσελίδα www.paed-anosia.gr, δημιουργήθηκε το 2009, με πρωτοβουλία μου ως Συντονίστριας Διευθύντριας ΕΣΥ, Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας και επικεφαλής του Ειδικού Κέντρου & Κέντρου Αναφοράς για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες - Παιδιατρική Ανοσολογία, Νοσοκομείο Παίδων, "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε στην αναγνώριση των Πρωταπαθών Ανοσοανεπαρκειών και της σημασίας της Παιδιατρικής Ανοσολογίας. 

Μετά από 35 και πλέον έτη σπουδής – μελέτης της Ανοσολογίας,  εργασίας στην Παιδιατρική Ανοσολογία, την απόκτηση γνώσης των αναγκών των ασθενών με νοσήματα του Ανοσοποιητικού Συστήματος, με την παράλληλη υποεκτίμηση της σοβαρότητας των ανοσιακών νοσημάτων και των Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών από την κοινότητα, τις Υπηρεσίες, ακόμη κι από γιατρούς επιθυμώ και πιστεύω στην χρησιμότητα της συνέχισης της www.paed-anosia.gr, παρά την αφυπηρέτησή μου.  

Η δημιουργία και συντήρηση της βασίστηκε στην υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων Ασθενών με Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες & Κλινικής Ανοσολογίας «ΑΡΜΟΝΙΑ» (ιδιαιτέρως τα πρώτα χρόνια), σε χορηγίες Εταιρειών, Χίων φίλων, καθώς και στην παράλληλη σημαντική εργασία της Πηνειώς Κάσσαρη, την υποστήριξη του Γιώργου Περιστέρη, της Κύρας Ηλιάδη, της Manuela Pucher και τη συνεισφορά του Παναγιώτη Λιβεράκου. Η ιστοσελίδα εξακολουθεί να λειτουργεί με την σταθερή, καθοριστική, πολύτιμη χορηγία της Καλλιόπης Καλαμωτούση! Εγκαρδίως τους ευχαριστώ όλους πολύ. 

Μαρία Γ. Κανάριου, MD, PhD
Παιδίατρος
Διευθύντρια, Παιδιατρική Ανοσολογία
ΙΑΣΩ Παίδων 

Δεκ. 1995 - Δεκ. 2019:
Συντονίστρια Διευθύντρια
Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας
Ειδικό Κέντρο και Κέντρο Αναφοράς για 
Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες, Παιδιατρική Ανοσολογία
Π.Γ.Ν.Π. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ